Yozgat

Harita Yükleniyor
Görünüm
Normal Gece Yarısı Family Fest Açık Koyu Riverside Ozan
Konumum Tam ekran

TARİHÇE
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğu düşünülen yörede Alişar Höyüğü’nde yapılan kazılarda MÖ 3000 yıllarına ait eserler bulunmuştur. Hititlerin yerleşim merkezlerinden de biri olduğu bilinmektedir.

Milattan önce
Yozgat bölgesi birçok medeniyetlerin hakimiyetinde kalmıştır;

Hititler,
MÖ Friglerin hakimiyeti,
MÖ 7. yüzyıl başlarında Kimmerler,
MÖ 6. yüzyılda Lidya Krallığı ve Persler,
MÖ 4. yüzyılda da Makedonyalılar,
MÖ 3. yüzyılın başlarında güney kesimi Kapadokya Krallığının hakimiyeti,
MÖ 2. yüzyıl başlarında ise, Kelt kabilelerinden Galat’ların yerleştiği Galatya’nın bir parçası olmuştur.
MÖ 85’te Roma’nın korumasına girmiştir.

Milattan sonra
MS 395’te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, Doğu Roma yani Bizans’ın egemenliğine geçmiştir. Dönem dönem Sasani’ler bölgeye akınlar yapmış ancak hakimiyet sağlayamamışlardır.

Timur’un Anadolu’dan ayrılması ile bölge sıkıntı çekmeye başlamış 1408 yılında Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde Celal isimindeki bir Türkmen tarafından çıkarılan ve Celali İsyanları olarak bilinen isyan kontrol altına alınmıştır. 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yörede bazı nüfus değişimleri yapılmış, Halep Türkmenlerinden Bozulus aşiretine bağlı Mamalu Türkmen oymakları yöreye yerleştirilmiştir.

 

COĞRAFİ YAPI
Yozgat İli, İç Anadolu Bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde Bozok Platosu üzerinde yer almaktadır. Yozgat şehir merkezi, doğu – Batı istikametinde uzanan Kirazlıdere vadisi içinde kurulmuştur. 14.123 km²’lik bir alan kapsayan İl toprakları 34 05′ ve 36 10′ doğu meridyenleri ile 38 40′ ve 40 18′ kuzey paralelleri arasında yer alır. Bozok Platosunun yüksek tepelerinden birinin eteğinde kurulmuştur.

Yozgat, Kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat, doğuda Sivas, Güneyde Kayseri, Nevşehir, Batıda Kırşehir ve Kırıkkale illeri ile çevrilidir.

Yozgat’a bağlı merkez ilçe dâhil olmak üzere toplam 14 ilçesi vardır. (Akdağmaden, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçeleridir.)

İl içerisinden batıyı doğuya bağlayan E-23 karayolu geçmektedir.

İlin coğrafi bakımdan yeri, Ankara’ya yakınlığından ve çevresiyle kolay ilişki kurabilme şartlarına sahip olması yüzünden büyük değer taşımaktadır. Bu özelliği ve geniş topraklara sahip olması nedeniyle gelişmeye çok elverişlidir.

 

İKLİM
İklim Özellikleri Yozgat yöresinde tipik İç Anadolu iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert özelliğe sahip olan karasal iklimin bölgede kuraklık ve step bitki örtüsü, yörenin tanıtıcı özelliklerindendir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak havzasına giren Çekerek Vadisi’nde biraz yumuşamakta, az da olsa Karadeniz ardı ikliminin etkileri  görülmektedir.  Yaz mevsimi kısa süreli olup, yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı büyüktür.

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlin yüzölçümünün ancak % 9’u ormanlarla kaplıdır. Kurak iklimin sonucu tabiî bitki örtüsü bozkırlar halindedir. İlin ormanlık yöreleri daha çok Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde bulunur. Yani orman alanları ilin kuzey ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır.  Yozgat ormanlarının en sık olduğu Akdağlar’da orman alanı çok geniş yer tutar.

Çekerek yöresinde engebelerin üzeri seyrek bir ormanla örtülmüştür. Çam ve meşe türünden ağaçlar belirli yerlerde toplanmıştır. Ardıçlar ise dağınık ve seyrek olarak geniş bir alana yayılmıştır.

Ayrıca İli çevreleyen dağlardan daha fazla yükselti gösteren tepeler üzerinde de orman bulunmaktadır.  Bu arada Yozgat Çamlığı iri gövdeli ağaçları, serin havası ve suyu ile iyi bir dinlenme yeridir.

Bütün bunlardan başka, yörede çok sayıdaki derelerin kenarları kavak ve söğüt ağaçları ile çevrilidir.  İl genelinde dağlık ve fazla yağış alan yerlerde ormanla örtülü alan daha geniştir. Ayrıca, yetiştirilen ağaçlar arasında elma, armut, ceviz, erik, kaysı, iğde, akasya, Karanlıkdere mevkiinde Antep fıstığı sayılabilir.

 

EKONOMİK YAPI
İlimizin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Nüfusun çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal işletmeler genellikle orta ve küçük ölçekli olup bunun yanında kiracılık ve ortakçılık şeklindeki üretimde yaygındır. İlimiz İç Anadolu’nun önemli tahıl ambarlarıdır. Hububat üretimi kuru şartlarda yapılmaktadır. Buğday üretimi olarak Türkiye genelinde ilk beş sıra içerisindedir. Ayrıca yemeklik baklagil üretimi de önemli ölçüdedir. İlimizde bağ bahçe üretimi aile içi tüketime yöneliktir. Halkın çoğunluğu geçimini bu şekilde sağlamakla beraber hayvancılık da aileye gelir açısından önemli yer tutmaktadır. Son yıllardaki teşviklerle modern hayvancılığa yönelmeler başlamıştır.  İldeki bitkisel üretim durumunu ise geniş tarım alanlarında, tarla ürünleri, meyve ve sebze bitkileri teşkil etmektedir. Tarla ürünleri içerisinde buğday, arpa ve çavdar gibi hububat üretimleri başta gelmektedir.  İlimizdeki sebzecilik il ihtiyacına göre olup, akarsu boylarında yapılmaktadır. Bağcılıkta ilimizde yapılmaktadır. Üretilen üzüm türleri şıracılık ve şarapçılıkta kullanılmaktadır. Bağ sahaları genelde yamaç arazilerde kurulmuştur. İlimizin hayvancılık potansiyeli oldukça fazladır. Ancak mevcut hayvanların genelini yerli hayvanlar teşkil etmektedir. Yapılan ıslah çalışmaları ile ortaya çıkan gelişmeler de göz ardı edilmemelidir. Bu ıslah çalışmaları kapsamında tabii tohumlama, suni tohumlama ve ithal inek dağıtımı bulunmaktadır.  1975’ten itibaren sanayi canlanmaya başlamıştır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oluşturduğu şirketler, sanayileşme yolunda öncülük yapmıştır. Yozgat coğrafi yapısı ile ilçelerin büyük bir kısmı ile ticari bağ açısından kopuktur. Bunun için ilçeler ticaretini komşu illere kaydırmıştır.  İlin ekonomik olarak gelişimi, beşeri ve maddi kaynaklarının yeterliliğinin yanında, gelişimi etkileyen iç ve dış faktörlere de bağlıdır.

 

İLÇELER
Kadışehri
Sarıkaya
Saraykent
Yerköy
Yenifakılı
Sorgun
Şefaatli
Aydıncık
Çayıralan
Çekerek
Boğazlıyan
Akdağmadeni
Çandır

 

ULAŞIM
Havayolu : İlimizde hava alanı bulunmamaktadır. İlimize en yakın olan hava alanları ise; Ankara ve Kayseri illerinde bulunan hava alanlarıdır.

Karayolu : Uluslar arası E 88 karayolu İlin ana ulaşımını sağlamaktadır. Kırıkkale, Ankara, Sivas, Kayseri Kırşehir, Nevşehir, Çorum, Çankırı, Tokat İlleri ile doğrudan bağlantısı vardır. İller arası karayolu ulaşımı şehir merkezinde bulunan “Yozgat Otobüs Terminalinden” sağlanmaktadır.

Demiryolu : Ankara-Kayseri ve Doğu Anadolu bölgesine bağlantıyı sağlayan demiryolu İlimizden geçmektedir. Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı İlçelerinde Tren istasyonu bulunmaktadır.

Denizyolu : İlimizde deniz bulunmamaktadır.

 

Bu konum, seçtiğiniz saat ve / veya tarih için uygun içerik bulunmamaktadır.

  Toplam: Uygun Kamp Bulunamadı .    hepsini göster

  Arama Yapın

  Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!

  Bu konum, seçtiğiniz saat ve / veya tarih için uygun içerik bulunmamaktadır.

   Toplam: No activity found .    hepsini göster

   Search for Activity

   Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!