Şırnak

Harita Yükleniyor
Görünüm
Normal Gece Yarısı Family Fest Açık Koyu Riverside Ozan
Konumum Tam ekran

ŞIRNAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şırnak, eski adıyla Nuh, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir. Şırnak, tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şehrin geçmişi Kâtip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı ‘Seyahatnâme’ ve tarihî rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak için Şırnak, yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir.
Şırnak, Nuh’un gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cûdi Dağı’nın kuzeyinde ‘Şehr-i Nûh’ adıyla kurulmuş, önceleri “Şerneh”, daha sonraki yıllarda ise “Kürdara Şırnak” adını almıştır. Şırnak, tarihte birçok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır. Aynı zamanda Guti (Qurtie) imparatorluğunun başkenti olan “Bajarkard”, Silopi ilçesi topraklarındadır. İl sınırları içinde bulunan Cûdi Dağı’nın isminin Gutilerden geldiği düşünülmektedir.

 

TARİHÇE
İlin tarihi geçmişi, Osmanlının son döneminde ortaya çıkmakla birlikte toraklarının tarih öncesi dönemlere kadar uzanan bir geçmişi
bulunmaktadır. Arkeolojik kazıların az olması tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olmayı güçleştirmektedir. Mezopotamya ve İran ağırlıklı devletlerden Asur, Pers ve Sasaniler ile sonrasında Roma ve Bizans imparatorlukları egemen olmuşlardır. Erken İslam döneminde fethedilen Şırnak toprakları, sırasıyla Emevi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Şırnak Diyarbakır salnamesi-ne göre 1875 ve 1876 yıllarında Mardin livasına bağlı kazadır. Cumhuriyet döneminde Siirt iline bağlı bir ilçe iken 1990 yılında il olmuştur.

 

İKLİM
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toprakları bulunan ilde hayat şartlarını güçleştiren en önemli faktör iklimdir. Çok genel çizgileriyle ele alınırsa, Doğu Anadolu ikliminin birbirine karşıt iki hava kütlesi etkisinin belirdiği görülür. Bunlardan birisi, bölgeyi özellikle kış aylarında etkisi altında bulunduran, buna karşılık yaz aylarında kuzeye çekilen soğuk kuru hava kütlesidir. Sibirya-İskandinavya üzerinde bu karasal hava kütlesi Kasım-Mayıs döneminde etki alanını genişletir. Kuzeydoğu, güneybatı yönlü bir eksen boyunca Türkiye’nin Doğu bölgelerini kış şartlarına hazırlar, Şırnak ilinin iklimini belirlerken ilin bulunduğu bölgelere göre değerlendirmek gerekir. 1-Doğu Anadolu bölgesinde kalan kısımda kışlar serttir. Kuzeyden gelen soğuk havalar kışın bu yörenin sert ve karlı geçmesini sağlar. Kar yağışı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sınırına kadar devam eder. Karla örtülü gün sayısı, dolu ve sisli gün sayısı güney bölümüne göre fazladır. 2-Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan kısmında kışlar daha ılık, fakat yazın buralar aşırı sıcak geçmektedir.

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Şırnak orman varlığı bakımından, alan olarak zengin, nitelik olarak ise fakir bir ilimizdir. Ayrıca Şırnak ilinde bağ-bahçe yetiştiriciliği önem arz etmektedir. Çeşitli ağaç türleri mevcuttur. Bölgede hali hazırda armut,elma,kayısı, antep fıstığı,ceviz ağaçları gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. Ormanların niteliğinin yüksek olmaması sebebiyle, elde edilecek yakacak miktarı giderek azalmaktadır. Bölgedeki maki formasyonu, özellikle tektonik kökenli depresyonlar aracılığı ile Doğu Anadolu’ya kadar sokulur. Bölge ormanlarının tahrip edildiği sahalar çoğunlukla makilerle kaplanmıştır.

 

EKONOMİK YAPI
Şırnak asfaltit tipi kömürde 82 milyon tonluk rezerv ile Türkiye rezervlerinin tamamına sahiptir.  Şırnak ilinde Suriye sınırında Cizre, İdil ve Nusaybin ilçeleri arasında endüstriyel kullanım amaçlı zengin bazalt rezervleri bulunmaktadır. Cizre ve İdil Ovaları’nın büyük bölümünü kaplayan bazalt taşları atıl durumda bulunmaktadır. Bazalt değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her safhasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, trotuarlarda ve bahçe düzenlemesinde kullanılmaktadır. Şırnak’a bağlı Uludere, Beytüşşebap yaylalarının, küçükbaş hayvancılık açısından uygun iklim koşullarına sahip olması et üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Beytüşşebap’ta, Arıcılar Birliği tarafında uygulanan Arıcılık faaliyetleri ve doğal bal üretimi, markalaşma yolunda önemli bir gelişim süreci içerisindedir. Kültür ırkı süt sığır yetiştiriciliği, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde uygulanabilmektedir.

 

İLÇELER
Uludere
Güçlükonak
Silopi
Beytüşşebap
İdil
Cizre

 

ULAŞIM
Havayolu : Şerafettin Elçi Havalimanı Cudi ile Gabar dağlarının birleştiği noktaya yakın bir yerde hizmete açılmıştır.  Haftanın her günü uçuş hizmeti verilmektedir.

Demiryolu : İlimize en yakın demiryolu ulaşımı Siirt ilinin GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ Kurtalan ilçesindedir.  İstasyona Karayolu ile ulaşılabilmektedir. Güney Kurtalan Ekspresi trenleri, Ankara – Diyarbakır/Kurtalan – Ankara arasında haftada 6 gün işlerler; Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri işlerler. Kurtalan’dan Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri işlerler.

Karayolu : Türkiye’nin her yerinde karayolu ile ulaşım mümkündür. E-24 karayolu ile Mardin, Siirt ve Hakkari karayolu üzerinden kente ulaşılabilir.

Bu konum, seçtiğiniz saat ve / veya tarih için uygun içerik bulunmamaktadır.

  Toplam: Uygun Kamp Bulunamadı .    hepsini göster

  Arama Yapın

  Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!

  Bu konum, seçtiğiniz saat ve / veya tarih için uygun içerik bulunmamaktadır.

   Toplam: No activity found .    hepsini göster

   Search for Activity

   Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!