Hatay

Harita Yükleniyor
Görünüm
Normal Gece Yarısı Family Fest Açık Koyu Riverside Ozan
Konumum Tam ekran

Hatay, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2017 yılı itibarıyla 1.575.226 nüfusa sahiptir.Akdeniz’in doğu şeridinde 35° 52′ – 37° 4′ kuzey enlemleri ile 35° 40′ – 36° 35′ boylamları arasında yer alan Hatay’ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

 

Tarihçe

Hatay Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yeridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. İl toprakları ilk Tunç Çağından itibaren Akat Beyliği ve M.Ö. 1800-1600 yılları arasında Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Daha sonra MÖ 17. yüzyıl sonlarında Hititlerin ve MÖ 1490 yıllarında Mısır’ın egemenliğine girmiştir. Ardından Urartular, Asurlular ve Persler’in egemenliğine girdi.

MÖ 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent hızla gelişmiştir. Kent MÖ 64 yılında Roma İmparatorluğu’na katılmış ve İmparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Emevi ve Abbasi egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra 877’de Tolunoğulları’nın fethettiği topraklar sırayla; Ihşitler ve Selçuklular tarafından yıkılan Halep merkezli Hamdanoğulları (Beni Hamdan/Hamdânîler) egemenliğine girdi. 969 yılında Bizans İmparatorluğunun topraklarına katılan İl, 11-12.yüzyıllarda Haçlı Seferleri sırasında da önemli rol oynamıştır. Antakya Memlûk Devleti tarafından Haçlıların elinden alınmıştır. (18 Mayıs 1268)

 

Nüfus

İl nüfusu 2017 sayımına göre 1.575.226 kişidir. Nüfusun tamamı şehir merkezi konumundadır. Büyükşehir torba yasası tasarıyla tüm belde belediyeleri ve köyler mahalleye dönüştürülerek şehir merkezi statüsüne alınmıştır. İlin yüzölçümü 5.524 km²’dir.İlde km²’ye 282 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 999 kişi ile İskenderun’dur) İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,41 olmuştur.

2016 yılında TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 590 mahalle bulunmaktadır.

Hatay il nüfus bilgileri
Yıl Toplam Sıra Fark Şehir – Kır
1965 506.154 20
  %40     203.610
302.544     %60
1970 591.064 18 %17
  %41     242.052
349.012     %59
1975 744.113 12 %26
  %42     311.307
432.806     %58
1980 856.271 10 %15
  %43     366.550
489.721     %57
1985 1.002.252 11 %17
  %43     428.845
573.407     %57
1990 1.109.754 12 %11
  %48     531.707
578.047     %52
2000 1.253.726 13 %13
  %46     581.341
672.385     %54
2007 1.386.224 13 %11
  %49     681.665
704.559     %51
2008 1.413.287 13 %2
  %48     683.991
729.296     %52
2009 1.448.418 13 %2
  %49     715.653
732.765     %51
2010 1.480.571 13 %2
  %50     743.439
737.132     %50
2011 1.474.223 13 -%0
  %50     732.802
741.421     %50
2012 1.483.674 13 %1
  %50     742.590
741.084     %50
2013 1.503.066 13 %1
  %100
     %0
2014 1.519.836 13 %1
  %100
     %0
2015 1.533.507 13 %1
  %100
     %0
Güncel Nüfus Değerleri Tablosu (2017):

Hatay İl Nüfusu: 1.575.226 (2017 sonu). İlin yüzölçümü 5.524 km2’dir. İlde km2’ye 285 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.001 kişi ile İskenderun’dur) İlde yıllık nüfus artış oranı %1,29 olmuştur.

2017 yılında TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 590 mahalle bulunmaktadır.

Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Reyhanlı (% 3,35)- Erzin (-% 0,45)

İlçelerin Nüfusu ve Artış Oranları-Belediye, Mahalle, Köy Sayıları-Şehir ve Köy Nüfusları ve Oranları-Km2 ye Düşen Kişi Sayısı
İlçe Nüfus ’17 Nüfus Artışı % Belediye S. Mah.Say. Şehir nüfus Köy Say. Köy Nüfus Şehirli % Alanı km² Yoğunluk
Altınözü 60.603 0,08 1 48 60.603 0 0 100,0 392 155
Antakya 370.485 1,39 1 95 370.485 0 0 100,0 703 527
Arsuz 87.666 3,27 1 35 87.666 0 0 100,0 462 190
Belen 32.336 2,42 1 19 32.336 0 0 100,0 184 176
Defne 146.803 2,53 1 37 146.803 0 0 100,0 155 947
Dörtyol 122.568 0,94 1 15 122.568 0 0 100,0 342 358
Erzin 41.426 -0,45 1 20 41.426 0 0 100,0 258 161
Hassa 55.073 0,43 1 39 55.073 0 0 100,0 520 106
İskenderun 247.220 0,24 1 45 247.220 0 0 100,0 247 1.001
Kırıkhan 113.096 1,64 1 73 113.096 0 0 100,0 715 158
Kumlu 13.228 0,43 1 16 13.228 0 0 100,0 193 69
Payas 41.153 0,90 1 12 41.153 0 0 100,0 157 262
Reyhanlı 95.057 3,35 1 47 95.057 0 0 100,0 367 259
Samandağ 119.558 0,32 1 42 119.558 0 0 100,0 384 311
Yayladağı 28.954 0,93 1 47 28.954 0 0 100,0 445 65
HATAY 1.575.226 1,29 15 590 1.575.226 0 0 100,0 5.524 285

 

Ekonomi

Hatay’ın anavatana ilhakından önce 19. yüzyılın sonlarında yörenin başlıca tarım ürünleri tahıl, zeytin ve meyanköküdür. Bu dönemde Mısır, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya tahıl, meyankökü, yün, kereste ve bazı gıda maddeleri ihraç edilirken, pamuklu dokuma, çiğit, demirden yapılmış aletler ve ilaç ithal edilmektedir.

1939’a değin sanayinin en gelişmiş dalları ipekli dokuma ile sabunculuktur. Deri ve madeni eşya ile taşa ve toprağa dayalı sanayi dallarında ilkel tekniklerle çalışan imalathaneler sanayi potansiyelini oluştururken 1940’lı yıllarda gıda sanayii ağırlık kazanmıştır. 1953’te Harbiye Defne Hidroelektrik Santralinin devreye girmesiyle enerji sorunu çözülünce önce çırçır sonra iplik ve dokuma fabrikaları kurulmuştur. 1954’te Sarıseki Gübre Fabrikası kurulurken, 1960’larda imalat sanayi gelişmiş; tarım araç ve gereçleri, yağ, mazot ve hava filtreleri, fren balataları, dokuma sanayiinde kullanılan makinalar üretilmeye başlanmıştır.

1970’lerde İskenderun’da Türkiye’nin üçüncü demir-çelik fabrikası olan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin kurulmasıyla ilin sanayi potansiyeli iyice gelişmiştir ve yan sanayilerin de gelişmesini sağlamıştır. Bugün anılan tesislerin yanı sıra 40 civarında haddehane ile Hatay, önemli bir sanayii potansiyeli sergilemektedir. İskenderun Körfezi bugün en büyük demir çelik işleme ve üretim yeri haline gelmiştir. Ancak yüksek sanayi istihdamına rağmen Hatay,2013 verilerine göre %12,2 ile Türkiye’deki 70 ilden daha yüksek bir işsizlik oranına sahiptir.

Geleneksel küçük sanayi olarak dericilik, ayakkabıcılık ve mobilyacılık önemli bir potansiyele sahiptir. Ağırlıklı sanayiler orman ürünleri, dokuma, giyim, deri sanayii, metal eşya, makina teçhizat, ulaşım araçları ve ilmi ve mesleki ölçüm aletleri sanayileridir.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra kurulan Payas ve Antakya Organize Sanayi bölgeleri konumluk yer bakımından iş adamlarına önemli yatırım alanı oluştururken sanayinin yıllar itibarıyla il ve ülke ekonomisindeki payı da artmaya devam etmektedir.

Hatay ilinin toplamda %18.9’luk kısmı tarıma elverişlidir. Tarım arazisinin %63’ünde tarla tarımı yapılmakta, %13.8’inde sebze yetiştirilmekte, %9.4’ünde meyvecilik, %1.8’inde bağcılık, %11.8’inde zeytincilik yapılmaktadır.

İlin önemli tarım ürünleri arasında buğday ve pamuk başta gelmektedir. Turunçgiller, meyve grubu içinde çok önemli bir yere sahip olup, ardından üzümsü meyveler gelmektedir. Turunçgillerin yanı sıra üzüm, Trabzon hurması, incir, erik ilin önemli meyvelerindendir. Örtü altı yetiştiriciliği (seracılık) da gittikte yaygınlaşmaktadır. Zeytin üretimi de başta Altınözü ilçesi olmak üzere oldukça yaygındır.


Toplam: 2 kamp bulundu .    1 - 2 hepsini göster

Arama Yapın

Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!

Bu konum, seçtiğiniz saat ve / veya tarih için uygun içerik bulunmamaktadır.

    Toplam: No activity found .    hepsini göster

    Search for Activity

    Aradığınızı bulamadınız mı? Gelişmiş arama yapın!